Tvorba kompletní webové stránky elementmag.asia, pro jeden časopis v Singaporu. Nákup časopisu lze realizovat taktéž přes paypal, se kterým je web propojen. Web má svou vlastní administraci, kde vidí nákupy a prodeje, a taktéž oddělený prodej od hlavní administrace, kde se zobrazují prodeje těchto časopisů. Při nákupu se odešle email administrátorovi i samotnému zákazníkovi. Byl také oddělen obsah od placeného a neplaceného. Webová stránka má rozdělené skupiny, za které lidé platí předplatné.

URL: www.elementmag.asia