Elementmag.asia

Tvorba kompletní webové stránky elementmag.asia, pro jeden časopis v Singaporu. Nákup časopisu lze realizovat taktéž přes paypal, se kterým je web propojen. Web má svou vlastní administraci, kde vidí nákupy a prodeje, a taktéž oddělený prodej od hlavní administrace, kde se zobrazují prodeje těchto časopisů. Při nákupu se odešle email administrátorovi i samotnému zákazníkovi. Byl také oddělen obsah od placeného a neplaceného. Webová stránka má rozdělené skupiny, za které lidé platí předplatné.

URL: www.elementmag.asia

Kontaktní údaje
IČ: 05810795
DIČ: jsem plátce DPH
Bank.účet: 228368178 / 0300
Email: tomas.buron@gmail.com

Souhlasíte s uložením a používáním osobních informací, abychom se s vámi mohli znovu spojit.